25J Report

----- Original Message -----

From: Abhaya
To: putisato@pchome.com.tw
Sent: Sunday, June 01, 2003 2:44 PM
Subject: 申請

淨業講堂網站大德:
 
         敝小網頁建立了淨宗祖師及佛教宗派兩部份,全部資料記載於  貴網頁內容,現致函申請批準,特此告知。
 
        阿彌陀佛
 
 
                                                                                    覺正淨苑謹啟
                                                                          http://www.omahung.com
 

 

----- Original Message -----
From: putisato@pchome.com.tw
To: Abhaya
Sent: Wed, June 04, 2003 01:48 AM
Subject: Re : 申請

 

感謝貴站對本講堂網頁的愛戴,對於本網站內容由於許久未曾進行整理,
不知是否會辜負貴站的期盼?且本站有任何資源,尚且盡量使用,無須申請,
敬祝   道業興隆
 
                              淨業講堂知客  合十

 

 

----- Original Message -----
From: Abhaya
To: putisato@pchome.com.tw
Sent: Wed, June 04, 2003 9:38 AM
Subject: Re : 申請

 

阿彌陀佛!
 
                                              覺正淨苑 合十